แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 35

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 35 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 35

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 35 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 35 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 35

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 35 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 35 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 35ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 35 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 35

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 35 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 35
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
42U
43V
44W
45X
46Y
5010
5111
5212
5313
5414
5515
5616
6017
6118
6219
631A
641B
651C
661D
1001E
1011F
1021G
1031H
1041I
1051J
1061K
1101L
1111M
1121N
1131O
1141P
1151Q
1161R
1201S
1211T
1221U
1231V
1241W
1251X
1261Y
13020
13121
13222
13323
13424
13525
13626
14027
14128
14229
1432A
1442B
1452C
1462D
1502E
1512F
1522G
1532H
1542I
1552J
1562K
1602L
1612M
1622N
1632O
1642P
1652Q
1662R
2002S
2012T
2022U

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม