แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 20

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 20 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 20

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 20 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 20 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 20

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 20 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 20 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 20ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2001

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 20 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 20

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 20 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 20
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
2610
3011
3112
3213
3314
3415
3516
3617
4018
4119
421A
431B
441C
451D
461E
501F
511G
521H
531I
541J
5520
5621
6022
6123
6224
6325
6426
6527
6628
10029
1012A
1022B
1032C
1042D
1052E
1062F
1102G
1112H
1122I
1132J
11430
11531
11632
12033
12134
12235
12336
12437
12538
12639
1303A
1313B
1323C
1333D
1343E
1353F
1363G
1403H
1413I
1423J
14340
14441
14542
14643
15044
15145
15246
15347
15448
15549
1564A
1604B
1614C
1624D
1634E
1644F
1654G
1664H
2004I
2014J
20250

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม