แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 34

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 34 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 34

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 34 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 34 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 34

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 34 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 34 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 34ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 34 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 34

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 34 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 34
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
42U
43V
44W
45X
4610
5011
5112
5213
5314
5415
5516
5617
6018
6119
621A
631B
641C
651D
661E
1001F
1011G
1021H
1031I
1041J
1051K
1061L
1101M
1111N
1121O
1131P
1141Q
1151R
1161S
1201T
1211U
1221V
1231W
1241X
12520
12621
13022
13123
13224
13325
13426
13527
13628
14029
1412A
1422B
1432C
1442D
1452E
1462F
1502G
1512H
1522I
1532J
1542K
1552L
1562M
1602N
1612O
1622P
1632Q
1642R
1652S
1662T
2002U
2012V
2022W

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม