แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 22

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 22 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 22

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 22 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 22 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 22

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 22 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 22 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 22ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 22 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 22

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 22 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 22
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
3110
3211
3312
3413
3514
3615
4016
4117
4218
4319
441A
451B
461C
501D
511E
521F
531G
541H
551I
561J
601K
611L
6220
6321
6422
6523
6624
10025
10126
10227
10328
10429
1052A
1062B
1102C
1112D
1122E
1132F
1142G
1152H
1162I
1202J
1212K
1222L
12330
12431
12532
12633
13034
13135
13236
13337
13438
13539
1363A
1403B
1413C
1423D
1433E
1443F
1453G
1463H
1503I
1513J
1523K
1533L
15440
15541
15642
16043
16144
16245
16346
16447
16548
16649
2004A
2014B
2024C

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม