แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 23

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 23 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 23

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 23 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 23 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 23

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 23 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 23 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 23ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 23 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 23

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 23 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 23
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
3210
3311
3412
3513
3614
4015
4116
4217
4318
4419
451A
461B
501C
511D
521E
531F
541G
551H
561I
601J
611K
621L
631M
6420
6521
6622
10023
10124
10225
10326
10427
10528
10629
1102A
1112B
1122C
1132D
1142E
1152F
1162G
1202H
1212I
1222J
1232K
1242L
1252M
12630
13031
13132
13233
13334
13435
13536
13637
14038
14139
1423A
1433B
1443C
1453D
1463E
1503F
1513G
1523H
1533I
1543J
1553K
1563L
1603M
16140
16241
16342
16443
16544
16645
20046
20147
20248

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม