แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 28

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 28 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 28

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 28 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 28 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 28

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 28 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 28 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 28ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 28 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 28

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 28 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 28
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
4010
4111
4212
4313
4414
4515
4616
5017
5118
5219
531A
541B
551C
561D
601E
611F
621G
631H
641I
651J
661K
1001L
1011M
1021N
1031O
1041P
1051Q
1061R
11020
11121
11222
11323
11424
11525
11626
12027
12128
12229
1232A
1242B
1252C
1262D
1302E
1312F
1322G
1332H
1342I
1352J
1362K
1402L
1412M
1422N
1432O
1442P
1452Q
1462R
15030
15131
15232
15333
15434
15535
15636
16037
16138
16239
1633A
1643B
1653C
1663D
2003E
2013F
2023G

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม