แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 26

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 26 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 26

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 26 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 26 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 26

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 26 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 26 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 26ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 26 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 26

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 26 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 26
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
3510
3611
4012
4113
4214
4315
4416
4517
4618
5019
511A
521B
531C
541D
551E
561F
601G
611H
621I
631J
641K
651L
661M
1001N
1011O
1021P
10320
10421
10522
10623
11024
11125
11226
11327
11428
11529
1162A
1202B
1212C
1222D
1232E
1242F
1252G
1262H
1302I
1312J
1322K
1332L
1342M
1352N
1362O
1402P
14130
14231
14332
14433
14534
14635
15036
15137
15238
15339
1543A
1553B
1563C
1603D
1613E
1623F
1633G
1643H
1653I
1663J
2003K
2013L
2023M

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม