แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 7
11
22
103
114
125
206
2110
2211
10012
10113
10214
11015
11116
11220
12021
12122
12223
20024
20125
20226
21030
21131
21232
22033
22134
22235
100036
100140
100241
101042
101143
101244
102045
102146
102250
110051
110152
110253
111054
111155
111256
112060
112161
112262
120063
120164
120265
121066
1211100
1212101
1220102
1221103
1222104
2000105
2001106
2002110
2010111
2011112
2012113
2020114
2021115
2022116
2100120
2101121
2102122
2110123
2111124
2112125
2120126
2121130
2122131
2200132
2201133
2202134
2210135
2211136
2212140
2220141
2221142
2222143
10000144
10001145
10002146
10010150
10011151
10012152
10020153
10021154
10022155
10100156
10101160
10102161
10110162
10111163
10112164
10120165
10121166
10122200
10200201
10201202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม