แปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 6 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 6 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 6 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 6 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 6 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 6nผลรวมสะสม
1101 x 601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 60)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 6 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 6 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 6เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
1020
1121
1222
13100
14101
15102
20110
21111
22112
23120
24121
25122
30200
31201
32202
33210
34211
35212
40220
41221
42222
431000
441001
451002
501010
511011
521012
531020
541021
551022
1001100
1011101
1021102
1031110
1041111
1051112
1101120
1111121
1121122
1131200
1141201
1151202
1201210
1211211
1221212
1231220
1241221
1251222
1302000
1312001
1322002
1332010
1342011
1352012
1402020
1412021
1422022
1432100
1442101
1452102
1502110
1512111
1522112
1532120
1542121
1552122
2002200
2012201
2022202
2032210
2042211
2052212
2102220
2112221
2122222
21310000
21410001
21510002
22010010
22110011
22210012
22310020
22410021
22510022
23010100
23110101
23210102
23310110
23410111
23510112
24010120
24110121
24210122
24310200
24410201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม