แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 8 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 8 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 8 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 8 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 8nผลรวมสะสม
1101 x 801

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 80)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 8 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 8 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 8เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
1022
11100
12101
13102
14110
15111
16112
17120
20121
21122
22200
23201
24202
25210
26211
27212
30220
31221
32222
331000
341001
351002
361010
371011
401012
411020
421021
431022
441100
451101
461102
471110
501111
511112
521120
531121
541122
551200
561201
571202
601210
611211
621212
631220
641221
651222
662000
672001
702002
712010
722011
732012
742020
752021
762022
772100
1002101
1012102
1022110
1032111
1042112
1052120
1062121
1072122
1102200
1112201
1122202
1132210
1142211
1152212
1162220
1172221
1202222
12110000
12210001
12310002
12410010
12510011
12610012
12710020
13010021
13110022
13210100
13310101
13410102
13510110
13610111
13710112
14010120
14110121
14210122
14310200
14410201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม