แปลงเลขฐาน 31 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 31 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 31 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 31 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 31 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 31 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 31nผลรวมสะสม
1101 x 3101

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 310)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 31 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 31 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 31 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 31เลขฐาน 8
11
22
33
44
55
66
77
810
911
A12
B13
C14
D15
E16
F17
G20
H21
I22
J23
K24
L25
M26
N27
O30
P31
Q32
R33
S34
T35
U36
1037
1140
1241
1342
1443
1544
1645
1746
1847
1950
1A51
1B52
1C53
1D54
1E55
1F56
1G57
1H60
1I61
1J62
1K63
1L64
1M65
1N66
1O67
1P70
1Q71
1R72
1S73
1T74
1U75
2076
2177
22100
23101
24102
25103
26104
27105
28106
29107
2A110
2B111
2C112
2D113
2E114
2F115
2G116
2H117
2I120
2J121
2K122
2L123
2M124
2N125
2O126
2P127
2Q130
2R131
2S132
2T133
2U134
30135
31136
32137
33140
34141
35142
36143
37144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม