แปลงเลขฐาน 21 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 21 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 21 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 21 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 21 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 21 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 21nผลรวมสะสม
1101 x 2101

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 210)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 21 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 21 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 21 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 21เลขฐาน 8
11
22
33
44
55
66
77
810
911
A12
B13
C14
D15
E16
F17
G20
H21
I22
J23
K24
1025
1126
1227
1330
1431
1532
1633
1734
1835
1936
1A37
1B40
1C41
1D42
1E43
1F44
1G45
1H46
1I47
1J50
1K51
2052
2153
2254
2355
2456
2557
2660
2761
2862
2963
2A64
2B65
2C66
2D67
2E70
2F71
2G72
2H73
2I74
2J75
2K76
3077
31100
32101
33102
34103
35104
36105
37106
38107
39110
3A111
3B112
3C113
3D114
3E115
3F116
3G117
3H120
3I121
3J122
3K123
40124
41125
42126
43127
44130
45131
46132
47133
48134
49135
4A136
4B137
4C140
4D141
4E142
4F143
4G144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม