แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 21

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 21 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 21

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 21 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 21 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 21

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 21 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 21 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 21ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2101

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 21 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 21

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 21 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 21
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
3010
3111
3212
3313
3414
3515
3616
4017
4118
4219
431A
441B
451C
461D
501E
511F
521G
531H
541I
551J
561K
6020
6121
6222
6323
6424
6525
6626
10027
10128
10229
1032A
1042B
1052C
1062D
1102E
1112F
1122G
1132H
1142I
1152J
1162K
12030
12131
12232
12333
12434
12535
12636
13037
13138
13239
1333A
1343B
1353C
1363D
1403E
1413F
1423G
1433H
1443I
1453J
1463K
15040
15141
15242
15343
15444
15545
15646
16047
16148
16249
1634A
1644B
1654C
1664D
2004E
2014F
2024G

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม