แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
1021
1122
12100
13101
14102
15110
16111
20112
21120
22121
23122
24200
25201
26202
30210
31211
32212
33220
34221
35222
361000
401001
411002
421010
431011
441012
451020
461021
501022
511100
521101
531102
541110
551111
561112
601120
611121
621122
631200
641201
651202
661210
1001211
1011212
1021220
1031221
1041222
1052000
1062001
1102002
1112010
1122011
1132012
1142020
1152021
1162022
1202100
1212101
1222102
1232110
1242111
1252112
1262120
1302121
1312122
1322200
1332201
1342202
1352210
1362211
1402212
1412220
1422221
1432222
14410000
14510001
14610002
15010010
15110011
15210012
15310020
15410021
15510022
15610100
16010101
16110102
16210110
16310111
16410112
16510120
16610121
20010122
20110200
20210201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม