แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 24

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 24 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 24

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 24 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 24 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 24

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 24 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 24 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 24ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 24 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 24

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 24 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 24
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
3310
3411
3512
3613
4014
4115
4216
4317
4418
4519
461A
501B
511C
521D
531E
541F
551G
561H
601I
611J
621K
631L
641M
651N
6620
10021
10122
10223
10324
10425
10526
10627
11028
11129
1122A
1132B
1142C
1152D
1162E
1202F
1212G
1222H
1232I
1242J
1252K
1262L
1302M
1312N
13230
13331
13432
13533
13634
14035
14136
14237
14338
14439
1453A
1463B
1503C
1513D
1523E
1533F
1543G
1553H
1563I
1603J
1613K
1623L
1633M
1643N
16540
16641
20042
20143
20244

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม