แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 33

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 33 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 33

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 33 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 33 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 33

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 33 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 33 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 33ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 33 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 33

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 33 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 33
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
42U
43V
44W
4510
4611
5012
5113
5214
5315
5416
5517
5618
6019
611A
621B
631C
641D
651E
661F
1001G
1011H
1021I
1031J
1041K
1051L
1061M
1101N
1111O
1121P
1131Q
1141R
1151S
1161T
1201U
1211V
1221W
12320
12421
12522
12623
13024
13125
13226
13327
13428
13529
1362A
1402B
1412C
1422D
1432E
1442F
1452G
1462H
1502I
1512J
1522K
1532L
1542M
1552N
1562O
1602P
1612Q
1622R
1632S
1642T
1652U
1662V
2002W
20130
20231

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม