แปลงเลขฐาน 35 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 35 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 35 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 35 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 35 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 35 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 35nผลรวมสะสม
1101 x 3501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 350)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 35 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 35 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 35 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 35เลขฐาน 7
11
22
33
44
55
66
710
811
912
A13
B14
C15
D16
E20
F21
G22
H23
I24
J25
K26
L30
M31
N32
O33
P34
Q35
R36
S40
T41
U42
V43
W44
X45
Y46
1050
1151
1252
1353
1454
1555
1656
1760
1861
1962
1A63
1B64
1C65
1D66
1E100
1F101
1G102
1H103
1I104
1J105
1K106
1L110
1M111
1N112
1O113
1P114
1Q115
1R116
1S120
1T121
1U122
1V123
1W124
1X125
1Y126
20130
21131
22132
23133
24134
25135
26136
27140
28141
29142
2A143
2B144
2C145
2D146
2E150
2F151
2G152
2H153
2I154
2J155
2K156
2L160
2M161
2N162
2O163
2P164
2Q165
2R166
2S200
2T201
2U202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม