แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
1013
1120
1221
1322
1423
1530
1631
2032
2133
22100
23101
24102
25103
26110
30111
31112
32113
33120
34121
35122
36123
40130
41131
42132
43133
44200
45201
46202
50203
51210
52211
53212
54213
55220
56221
60222
61223
62230
63231
64232
65233
66300
100301
101302
102303
103310
104311
105312
106313
110320
111321
112322
113323
114330
115331
116332
120333
1211000
1221001
1231002
1241003
1251010
1261011
1301012
1311013
1321020
1331021
1341022
1351023
1361030
1401031
1411032
1421033
1431100
1441101
1451102
1461103
1501110
1511111
1521112
1531113
1541120
1551121
1561122
1601123
1611130
1621131
1631132
1641133
1651200
1661201
2001202
2011203
2021210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม