แปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 32

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 7 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 32 ได้เป็น

1
1 ฐาน 7 = 1 ฐาน 32

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 7 ไปยังเลขฐาน 32 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 7 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 32 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 7 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 7nผลรวมสะสม
1101 x 701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 70)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 32

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 32 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 32 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 32ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 3201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 7 แปลงไปยังเลขฐาน 32 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 7 เป็นเลขฐาน 32

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 7 และเลขฐาน 32 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 7เลขฐาน 32
11
22
33
44
55
66
107
118
129
13A
14B
15C
16D
20E
21F
22G
23H
24I
25J
26K
30L
31M
32N
33O
34P
35Q
36R
40S
41T
42U
43V
4410
4511
4612
5013
5114
5215
5316
5417
5518
5619
601A
611B
621C
631D
641E
651F
661G
1001H
1011I
1021J
1031K
1041L
1051M
1061N
1101O
1111P
1121Q
1131R
1141S
1151T
1161U
1201V
12120
12221
12322
12423
12524
12625
13026
13127
13228
13329
1342A
1352B
1362C
1402D
1412E
1422F
1432G
1442H
1452I
1462J
1502K
1512L
1522M
1532N
1542O
1552P
1562Q
1602R
1612S
1622T
1632U
1642V
16530
16631
20032
20133
20234

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม