แปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 4 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 4 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 4 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 4 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 4 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 4nผลรวมสะสม
1101 x 401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 40)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 4 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 4 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 4เลขฐาน 7
11
22
33
104
115
126
1310
2011
2112
2213
2314
3015
3116
3220
3321
10022
10123
10224
10325
11026
11130
11231
11332
12033
12134
12235
12336
13040
13141
13242
13343
20044
20145
20246
20350
21051
21152
21253
21354
22055
22156
22260
22361
23062
23163
23264
23365
30066
301100
302101
303102
310103
311104
312105
313106
320110
321111
322112
323113
330114
331115
332116
333120
1000121
1001122
1002123
1003124
1010125
1011126
1012130
1013131
1020132
1021133
1022134
1023135
1030136
1031140
1032141
1033142
1100143
1101144
1102145
1103146
1110150
1111151
1112152
1113153
1120154
1121155
1122156
1123160
1130161
1131162
1132163
1133164
1200165
1201166
1202200
1203201
1210202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม