แปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 4 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น

1
1 ฐาน 4 = 1 ฐาน 6

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 4 ไปยังเลขฐาน 6 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 4 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 6 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 4 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 4nผลรวมสะสม
1101 x 401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 40)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 6

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 6 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 6 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 6ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 4 แปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 4 และเลขฐาน 6 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 4เลขฐาน 6
11
22
33
104
115
1210
1311
2012
2113
2214
2315
3020
3121
3222
3323
10024
10125
10230
10331
11032
11133
11234
11335
12040
12141
12242
12343
13044
13145
13250
13351
20052
20153
20254
20355
210100
211101
212102
213103
220104
221105
222110
223111
230112
231113
232114
233115
300120
301121
302122
303123
310124
311125
312130
313131
320132
321133
322134
323135
330140
331141
332142
333143
1000144
1001145
1002150
1003151
1010152
1011153
1012154
1013155
1020200
1021201
1022202
1023203
1030204
1031205
1032210
1033211
1100212
1101213
1102214
1103215
1110220
1111221
1112222
1113223
1120224
1121225
1122230
1123231
1130232
1131233
1132234
1133235
1200240
1201241
1202242
1203243
1210244

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม