แปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 4 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น

1
1 ฐาน 4 = 1 ฐาน 5

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 4 ไปยังเลขฐาน 5 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 4 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 5 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 4 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 4nผลรวมสะสม
1101 x 401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 40)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 5

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 5 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 5 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 5ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 4 แปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 4 และเลขฐาน 5 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 4เลขฐาน 5
11
22
33
104
1110
1211
1312
2013
2114
2220
2321
3022
3123
3224
3330
10031
10132
10233
10334
11040
11141
11242
11343
12044
121100
122101
123102
130103
131104
132110
133111
200112
201113
202114
203120
210121
211122
212123
213124
220130
221131
222132
223133
230134
231140
232141
233142
300143
301144
302200
303201
310202
311203
312204
313210
320211
321212
322213
323214
330220
331221
332222
333223
1000224
1001230
1002231
1003232
1010233
1011234
1012240
1013241
1020242
1021243
1022244
1023300
1030301
1031302
1032303
1033304
1100310
1101311
1102312
1103313
1110314
1111320
1112321
1113322
1120323
1121324
1122330
1123331
1130332
1131333
1132334
1133340
1200341
1201342
1202343
1203344
1210400

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม