แปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 4 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 4 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 4 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 4 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 4 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 4nผลรวมสะสม
1101 x 401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 40)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 4 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 4 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 4 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 4เลขฐาน 8
11
22
33
104
115
126
137
2010
2111
2212
2313
3014
3115
3216
3317
10020
10121
10222
10323
11024
11125
11226
11327
12030
12131
12232
12333
13034
13135
13236
13337
20040
20141
20242
20343
21044
21145
21246
21347
22050
22151
22252
22353
23054
23155
23256
23357
30060
30161
30262
30363
31064
31165
31266
31367
32070
32171
32272
32373
33074
33175
33276
33377
1000100
1001101
1002102
1003103
1010104
1011105
1012106
1013107
1020110
1021111
1022112
1023113
1030114
1031115
1032116
1033117
1100120
1101121
1102122
1103123
1110124
1111125
1112126
1113127
1120130
1121131
1122132
1123133
1130134
1131135
1132136
1133137
1200140
1201141
1202142
1203143
1210144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม