แปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 6 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 6 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 6 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 6 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 6 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 6nผลรวมสะสม
1101 x 601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 60)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 6 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 6 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 6เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
1012
1113
1220
1321
1422
1523
2030
2131
2232
2333
24100
25101
30102
31103
32110
33111
34112
35113
40120
41121
42122
43123
44130
45131
50132
51133
52200
53201
54202
55203
100210
101211
102212
103213
104220
105221
110222
111223
112230
113231
114232
115233
120300
121301
122302
123303
124310
125311
130312
131313
132320
133321
134322
135323
140330
141331
142332
143333
1441000
1451001
1501002
1511003
1521010
1531011
1541012
1551013
2001020
2011021
2021022
2031023
2041030
2051031
2101032
2111033
2121100
2131101
2141102
2151103
2201110
2211111
2221112
2231113
2241120
2251121
2301122
2311123
2321130
2331131
2341132
2351133
2401200
2411201
2421202
2431203
2441210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม