แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 6

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 6 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 6 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 6

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 6 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 6 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 6ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 6 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 6

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 6 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 6
11
22
103
114
125
2010
2111
2212
10013
10114
10215
11020
11121
11222
12023
12124
12225
20030
20131
20232
21033
21134
21235
22040
22141
22242
100043
100144
100245
101050
101151
101252
102053
102154
102255
1100100
1101101
1102102
1110103
1111104
1112105
1120110
1121111
1122112
1200113
1201114
1202115
1210120
1211121
1212122
1220123
1221124
1222125
2000130
2001131
2002132
2010133
2011134
2012135
2020140
2021141
2022142
2100143
2101144
2102145
2110150
2111151
2112152
2120153
2121154
2122155
2200200
2201201
2202202
2210203
2211204
2212205
2220210
2221211
2222212
10000213
10001214
10002215
10010220
10011221
10012222
10020223
10021224
10022225
10100230
10101231
10102232
10110233
10111234
10112235
10120240
10121241
10122242
10200243
10201244

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม