แปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 12 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 12 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 12 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 12 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 12 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 12nผลรวมสะสม
1101 x 1201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 120)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 12 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 12 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 12เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
B102
10110
11111
12112
13120
14121
15122
16200
17201
18202
19210
1A211
1B212
20220
21221
22222
231000
241001
251002
261010
271011
281012
291020
2A1021
2B1022
301100
311101
321102
331110
341111
351112
361120
371121
381122
391200
3A1201
3B1202
401210
411211
421212
431220
441221
451222
462000
472001
482002
492010
4A2011
4B2012
502020
512021
522022
532100
542101
552102
562110
572111
582112
592120
5A2121
5B2122
602200
612201
622202
632210
642211
652212
662220
672221
682222
6910000
6A10001
6B10002
7010010
7110011
7210012
7310020
7410021
7510022
7610100
7710101
7810102
7910110
7A10111
7B10112
8010120
8110121
8210122
8310200
8410201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม