แปลงเลขฐาน 26 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 26 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น

1
1 ฐาน 26 = 1 ฐาน 12

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 26 ไปยังเลขฐาน 12 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 26 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 12 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 26 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 26nผลรวมสะสม
1101 x 2601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 260)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 12

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 12 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 12 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 12ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 26 แปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 26 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 26 และเลขฐาน 12 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 26เลขฐาน 12
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
C10
D11
E12
F13
G14
H15
I16
J17
K18
L19
M1A
N1B
O20
P21
1022
1123
1224
1325
1426
1527
1628
1729
182A
192B
1A30
1B31
1C32
1D33
1E34
1F35
1G36
1H37
1I38
1J39
1K3A
1L3B
1M40
1N41
1O42
1P43
2044
2145
2246
2347
2448
2549
264A
274B
2850
2951
2A52
2B53
2C54
2D55
2E56
2F57
2G58
2H59
2I5A
2J5B
2K60
2L61
2M62
2N63
2O64
2P65
3066
3167
3268
3369
346A
356B
3670
3771
3872
3973
3A74
3B75
3C76
3D77
3E78
3F79
3G7A
3H7B
3I80
3J81
3K82
3L83
3M84

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม