แปลงเลขฐาน 17 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 17 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น

1
1 ฐาน 17 = 1 ฐาน 12

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 17 ไปยังเลขฐาน 12 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 17 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 12 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 17 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 17nผลรวมสะสม
1101 x 1701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 170)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 12

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 12 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 12 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 12ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 17 แปลงไปยังเลขฐาน 12 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 17 เป็นเลขฐาน 12

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 17 และเลขฐาน 12 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 17เลขฐาน 12
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
C10
D11
E12
F13
G14
1015
1116
1217
1318
1419
151A
161B
1720
1821
1922
1A23
1B24
1C25
1D26
1E27
1F28
1G29
202A
212B
2230
2331
2432
2533
2634
2735
2836
2937
2A38
2B39
2C3A
2D3B
2E40
2F41
2G42
3043
3144
3245
3346
3447
3548
3649
374A
384B
3950
3A51
3B52
3C53
3D54
3E55
3F56
3G57
4058
4159
425A
435B
4460
4561
4662
4763
4864
4965
4A66
4B67
4C68
4D69
4E6A
4F6B
4G70
5071
5172
5273
5374
5475
5576
5677
5778
5879
597A
5A7B
5B80
5C81
5D82
5E83
5F84

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม