แปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 29

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 12 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 29 ได้เป็น

1
1 ฐาน 12 = 1 ฐาน 29

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 12 ไปยังเลขฐาน 29 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 12 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 29 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 12 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 12nผลรวมสะสม
1101 x 1201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 120)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 29

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 29 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 29 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 29ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2901

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 12 แปลงไปยังเลขฐาน 29 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 29

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 12 และเลขฐาน 29 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 12เลขฐาน 29
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
10C
11D
12E
13F
14G
15H
16I
17J
18K
19L
1AM
1BN
20O
21P
22Q
23R
24S
2510
2611
2712
2813
2914
2A15
2B16
3017
3118
3219
331A
341B
351C
361D
371E
381F
391G
3A1H
3B1I
401J
411K
421L
431M
441N
451O
461P
471Q
481R
491S
4A20
4B21
5022
5123
5224
5325
5426
5527
5628
5729
582A
592B
5A2C
5B2D
602E
612F
622G
632H
642I
652J
662K
672L
682M
692N
6A2O
6B2P
702Q
712R
722S
7330
7431
7532
7633
7734
7835
7936
7A37
7B38
8039
813A
823B
833C
843D

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม