แปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 12 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 12 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 12 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 12 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 12 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 12nผลรวมสะสม
1101 x 1201

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 120)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 12 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 12 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 12เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
B1011
101100
111101
121110
131111
1410000
1510001
1610010
1710011
1810100
1910101
1A10110
1B10111
2011000
2111001
2211010
2311011
2411100
2511101
2611110
2711111
28100000
29100001
2A100010
2B100011
30100100
31100101
32100110
33100111
34101000
35101001
36101010
37101011
38101100
39101101
3A101110
3B101111
40110000
41110001
42110010
43110011
44110100
45110101
46110110
47110111
48111000
49111001
4A111010
4B111011
50111100
51111101
52111110
53111111
541000000
551000001
561000010
571000011
581000100
591000101
5A1000110
5B1000111
601001000
611001001
621001010
631001011
641001100
651001101
661001110
671001111
681010000
691010001
6A1010010
6B1010011
701010100
711010101
721010110
731010111
741011000
751011001
761011010
771011011
781011100
791011101
7A1011110
7B1011111
801100000
811100001
821100010
831100011
841100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม