แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 15

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 15 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 15 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 15

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 15 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 15 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 15ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 15 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 15

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 15 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 15
11
22
103
114
125
206
217
228
1009
101A
102B
110C
111D
112E
12010
12111
12212
20013
20114
20215
21016
21117
21218
22019
2211A
2221B
10001C
10011D
10021E
101020
101121
101222
102023
102124
102225
110026
110127
110228
111029
11112A
11122B
11202C
11212D
11222E
120030
120131
120232
121033
121134
121235
122036
122137
122238
200039
20013A
20023B
20103C
20113D
20123E
202040
202141
202242
210043
210144
210245
211046
211147
211248
212049
21214A
21224B
22004C
22014D
22024E
221050
221151
221252
222053
222154
222255
1000056
1000157
1000258
1001059
100115A
100125B
100205C
100215D
100225E
1010060
1010161
1010262
1011063
1011164
1011265
1012066
1012167
1012268
1020069
102016A

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม