แปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 14 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 14 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 14 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 14 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 14 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 14nผลรวมสะสม
1101 x 1401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 140)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 14 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 14 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 14เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
B102
C110
D111
10112
11120
12121
13122
14200
15201
16202
17210
18211
19212
1A220
1B221
1C222
1D1000
201001
211002
221010
231011
241012
251020
261021
271022
281100
291101
2A1102
2B1110
2C1111
2D1112
301120
311121
321122
331200
341201
351202
361210
371211
381212
391220
3A1221
3B1222
3C2000
3D2001
402002
412010
422011
432012
442020
452021
462022
472100
482101
492102
4A2110
4B2111
4C2112
4D2120
502121
512122
522200
532201
542202
552210
562211
572212
582220
592221
5A2222
5B10000
5C10001
5D10002
6010010
6110011
6210012
6310020
6410021
6510022
6610100
6710101
6810102
6910110
6A10111
6B10112
6C10120
6D10121
7010122
7110200
7210201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม