แปลงเลขฐาน 19 เป็นเลขฐาน 14

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 19 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 14 ได้เป็น

1
1 ฐาน 19 = 1 ฐาน 14

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 19 ไปยังเลขฐาน 14 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 19 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 14 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 19 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 19nผลรวมสะสม
1101 x 1901

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 190)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 14

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 14 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 14 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 14ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 19 แปลงไปยังเลขฐาน 14 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 19 เป็นเลขฐาน 14

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 19 และเลขฐาน 14 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 19เลขฐาน 14
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
CC
DD
E10
F11
G12
H13
I14
1015
1116
1217
1318
1419
151A
161B
171C
181D
1920
1A21
1B22
1C23
1D24
1E25
1F26
1G27
1H28
1I29
202A
212B
222C
232D
2430
2531
2632
2733
2834
2935
2A36
2B37
2C38
2D39
2E3A
2F3B
2G3C
2H3D
2I40
3041
3142
3243
3344
3445
3546
3647
3748
3849
394A
3A4B
3B4C
3C4D
3D50
3E51
3F52
3G53
3H54
3I55
4056
4157
4258
4359
445A
455B
465C
475D
4860
4961
4A62
4B63
4C64
4D65
4E66
4F67
4G68
4H69
4I6A
506B
516C
526D
5370
5471
5572

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม