แปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 14 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 14 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 14 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 14 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 14 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 14nผลรวมสะสม
1101 x 1401

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 140)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 14 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 14 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 14 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 14เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
B1011
C1100
D1101
101110
111111
1210000
1310001
1410010
1510011
1610100
1710101
1810110
1910111
1A11000
1B11001
1C11010
1D11011
2011100
2111101
2211110
2311111
24100000
25100001
26100010
27100011
28100100
29100101
2A100110
2B100111
2C101000
2D101001
30101010
31101011
32101100
33101101
34101110
35101111
36110000
37110001
38110010
39110011
3A110100
3B110101
3C110110
3D110111
40111000
41111001
42111010
43111011
44111100
45111101
46111110
47111111
481000000
491000001
4A1000010
4B1000011
4C1000100
4D1000101
501000110
511000111
521001000
531001001
541001010
551001011
561001100
571001101
581001110
591001111
5A1010000
5B1010001
5C1010010
5D1010011
601010100
611010101
621010110
631010111
641011000
651011001
661011010
671011011
681011100
691011101
6A1011110
6B1011111
6C1100000
6D1100001
701100010
711100011
721100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม