แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 8
11
22
103
114
125
206
217
2210
10011
10112
10213
11014
11115
11216
12017
12120
12221
20022
20123
20224
21025
21126
21227
22030
22131
22232
100033
100134
100235
101036
101137
101240
102041
102142
102243
110044
110145
110246
111047
111150
111251
112052
112153
112254
120055
120156
120257
121060
121161
121262
122063
122164
122265
200066
200167
200270
201071
201172
201273
202074
202175
202276
210077
2101100
2102101
2110102
2111103
2112104
2120105
2121106
2122107
2200110
2201111
2202112
2210113
2211114
2212115
2220116
2221117
2222120
10000121
10001122
10002123
10010124
10011125
10012126
10020127
10021130
10022131
10100132
10101133
10102134
10110135
10111136
10112137
10120140
10121141
10122142
10200143
10201144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม