แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 4
11
22
103
1110
1211
2012
2113
2220
10021
10122
10223
11030
11131
11232
12033
121100
122101
200102
201103
202110
210111
211112
212113
220120
221121
222122
1000123
1001130
1002131
1010132
1011133
1012200
1020201
1021202
1022203
1100210
1101211
1102212
1110213
1111220
1112221
1120222
1121223
1122230
1200231
1201232
1202233
1210300
1211301
1212302
1220303
1221310
1222311
2000312
2001313
2002320
2010321
2011322
2012323
2020330
2021331
2022332
2100333
21011000
21021001
21101002
21111003
21121010
21201011
21211012
21221013
22001020
22011021
22021022
22101023
22111030
22121031
22201032
22211033
22221100
100001101
100011102
100021103
100101110
100111111
100121112
100201113
100211120
100221121
101001122
101011123
101021130
101101131
101111132
101121133
101201200
101211201
101221202
102001203
102011210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม