แปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 3 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น

1
1 ฐาน 3 = 1 ฐาน 5

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 3 ไปยังเลขฐาน 5 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 3 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 5 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 3 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 3nผลรวมสะสม
1101 x 301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 30)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 5

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 5 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 5 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 5ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 501

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 3 แปลงไปยังเลขฐาน 5 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 3 เป็นเลขฐาน 5

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 3 และเลขฐาน 5 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 3เลขฐาน 5
11
22
103
114
1210
2011
2112
2213
10014
10120
10221
11022
11123
11224
12030
12131
12232
20033
20134
20240
21041
21142
21243
22044
221100
222101
1000102
1001103
1002104
1010110
1011111
1012112
1020113
1021114
1022120
1100121
1101122
1102123
1110124
1111130
1112131
1120132
1121133
1122134
1200140
1201141
1202142
1210143
1211144
1212200
1220201
1221202
1222203
2000204
2001210
2002211
2010212
2011213
2012214
2020220
2021221
2022222
2100223
2101224
2102230
2110231
2111232
2112233
2120234
2121240
2122241
2200242
2201243
2202244
2210300
2211301
2212302
2220303
2221304
2222310
10000311
10001312
10002313
10010314
10011320
10012321
10020322
10021323
10022324
10100330
10101331
10102332
10110333
10111334
10112340
10120341
10121342
10122343
10200344
10201400

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม