แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
B102
C110
D111
E112
F120
10121
11122
12200
13201
14202
15210
16211
17212
18220
19221
1A222
1B1000
1C1001
1D1002
1E1010
1F1011
201012
211020
221021
231022
241100
251101
261102
271110
281111
291112
2A1120
2B1121
2C1122
2D1200
2E1201
2F1202
301210
311211
321212
331220
341221
351222
362000
372001
382002
392010
3A2011
3B2012
3C2020
3D2021
3E2022
3F2100
402101
412102
422110
432111
442112
452120
462121
472122
482200
492201
4A2202
4B2210
4C2211
4D2212
4E2220
4F2221
502222
5110000
5210001
5310002
5410010
5510011
5610012
5710020
5810021
5910022
5A10100
5B10101
5C10102
5D10110
5E10111
5F10112
6010120
6110121
6210122
6310200
6410201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม