แปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 16

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 15 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 16 ได้เป็น

1
1 ฐาน 15 = 1 ฐาน 16

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 15 ไปยังเลขฐาน 16 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 15 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 16 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 15 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 15nผลรวมสะสม
1101 x 1501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 150)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 16

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 16 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 16 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 16ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1601

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 15 แปลงไปยังเลขฐาน 16 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 16

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 15 และเลขฐาน 16 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 15เลขฐาน 16
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
CC
DD
EE
10F
1110
1211
1312
1413
1514
1615
1716
1817
1918
1A19
1B1A
1C1B
1D1C
1E1D
201E
211F
2220
2321
2422
2523
2624
2725
2826
2927
2A28
2B29
2C2A
2D2B
2E2C
302D
312E
322F
3330
3431
3532
3633
3734
3835
3936
3A37
3B38
3C39
3D3A
3E3B
403C
413D
423E
433F
4440
4541
4642
4743
4844
4945
4A46
4B47
4C48
4D49
4E4A
504B
514C
524D
534E
544F
5550
5651
5752
5853
5954
5A55
5B56
5C57
5D58
5E59
605A
615B
625C
635D
645E
655F
6660
6761
6862
6963
6A64

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม