แปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 15 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น

1
1 ฐาน 15 = 1 ฐาน 13

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 15 ไปยังเลขฐาน 13 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 15 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 13 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 15 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 15nผลรวมสะสม
1101 x 1501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 150)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 13

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 13 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 13 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 13ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 15 แปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 15 และเลขฐาน 13 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 15เลขฐาน 13
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
CC
D10
E11
1012
1113
1214
1315
1416
1517
1618
1719
181A
191B
1A1C
1B20
1C21
1D22
1E23
2024
2125
2226
2327
2428
2529
262A
272B
282C
2930
2A31
2B32
2C33
2D34
2E35
3036
3137
3238
3339
343A
353B
363C
3740
3841
3942
3A43
3B44
3C45
3D46
3E47
4048
4149
424A
434B
444C
4550
4651
4752
4853
4954
4A55
4B56
4C57
4D58
4E59
505A
515B
525C
5360
5461
5562
5663
5764
5865
5966
5A67
5B68
5C69
5D6A
5E6B
606C
6170
6271
6372
6473
6574
6675
6776
6877
6978
6A79

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม