แปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 15 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 15 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 15 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 15 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 15 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 15nผลรวมสะสม
1101 x 1501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 150)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 15 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 15 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 15เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
B102
C110
D111
E112
10120
11121
12122
13200
14201
15202
16210
17211
18212
19220
1A221
1B222
1C1000
1D1001
1E1002
201010
211011
221012
231020
241021
251022
261100
271101
281102
291110
2A1111
2B1112
2C1120
2D1121
2E1122
301200
311201
321202
331210
341211
351212
361220
371221
381222
392000
3A2001
3B2002
3C2010
3D2011
3E2012
402020
412021
422022
432100
442101
452102
462110
472111
482112
492120
4A2121
4B2122
4C2200
4D2201
4E2202
502210
512211
522212
532220
542221
552222
5610000
5710001
5810002
5910010
5A10011
5B10012
5C10020
5D10021
5E10022
6010100
6110101
6210102
6310110
6410111
6510112
6610120
6710121
6810122
6910200
6A10201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม