แปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 15 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 15 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 15 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 15 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 15 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 15nผลรวมสะสม
1101 x 1501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 150)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 15 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 15 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 15เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
B1011
C1100
D1101
E1110
101111
1110000
1210001
1310010
1410011
1510100
1610101
1710110
1810111
1911000
1A11001
1B11010
1C11011
1D11100
1E11101
2011110
2111111
22100000
23100001
24100010
25100011
26100100
27100101
28100110
29100111
2A101000
2B101001
2C101010
2D101011
2E101100
30101101
31101110
32101111
33110000
34110001
35110010
36110011
37110100
38110101
39110110
3A110111
3B111000
3C111001
3D111010
3E111011
40111100
41111101
42111110
43111111
441000000
451000001
461000010
471000011
481000100
491000101
4A1000110
4B1000111
4C1001000
4D1001001
4E1001010
501001011
511001100
521001101
531001110
541001111
551010000
561010001
571010010
581010011
591010100
5A1010101
5B1010110
5C1010111
5D1011000
5E1011001
601011010
611011011
621011100
631011101
641011110
651011111
661100000
671100001
681100010
691100011
6A1100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม