แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 13

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 13 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 13 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 13

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 13 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 13 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 13ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 1301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 13 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 13

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 13 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 13
11
22
33
44
55
66
77
88
99
AA
BB
CC
D10
E11
F12
1013
1114
1215
1316
1417
1518
1619
171A
181B
191C
1A20
1B21
1C22
1D23
1E24
1F25
2026
2127
2228
2329
242A
252B
262C
2730
2831
2932
2A33
2B34
2C35
2D36
2E37
2F38
3039
313A
323B
333C
3440
3541
3642
3743
3844
3945
3A46
3B47
3C48
3D49
3E4A
3F4B
404C
4150
4251
4352
4453
4554
4655
4756
4857
4958
4A59
4B5A
4C5B
4D5C
4E60
4F61
5062
5163
5264
5365
5466
5567
5668
5769
586A
596B
5A6C
5B70
5C71
5D72
5E73
5F74
6075
6176
6277
6378
6479

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม