แปลงเลขฐาน 11 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 11 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น

1
1 ฐาน 11 = 1 ฐาน 3

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 11 ไปยังเลขฐาน 3 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 11 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 3 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 11 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 11nผลรวมสะสม
1101 x 1101

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 110)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 3

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 3 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 3ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 301

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 11 แปลงไปยังเลขฐาน 3 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 11 เป็นเลขฐาน 3

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 11 และเลขฐาน 3 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 11เลขฐาน 3
11
22
310
411
512
620
721
822
9100
A101
10102
11110
12111
13112
14120
15121
16122
17200
18201
19202
1A210
20211
21212
22220
23221
24222
251000
261001
271002
281010
291011
2A1012
301020
311021
321022
331100
341101
351102
361110
371111
381112
391120
3A1121
401122
411200
421201
431202
441210
451211
461212
471220
481221
491222
4A2000
502001
512002
522010
532011
542012
552020
562021
572022
582100
592101
5A2102
602110
612111
622112
632120
642121
652122
662200
672201
682202
692210
6A2211
702212
712220
722221
732222
7410000
7510001
7610002
7710010
7810011
7910012
7A10020
8010021
8110022
8210100
8310101
8410102
8510110
8610111
8710112
8810120
8910121
8A10122
9010200
9110201

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม