แปลงเลขฐาน 11 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 11 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 11 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 11 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 11 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 11 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 11nผลรวมสะสม
1101 x 1101

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 110)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 11 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 11 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 11 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 11เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
6110
7111
81000
91001
A1010
101011
111100
121101
131110
141111
1510000
1610001
1710010
1810011
1910100
1A10101
2010110
2110111
2211000
2311001
2411010
2511011
2611100
2711101
2811110
2911111
2A100000
30100001
31100010
32100011
33100100
34100101
35100110
36100111
37101000
38101001
39101010
3A101011
40101100
41101101
42101110
43101111
44110000
45110001
46110010
47110011
48110100
49110101
4A110110
50110111
51111000
52111001
53111010
54111011
55111100
56111101
57111110
58111111
591000000
5A1000001
601000010
611000011
621000100
631000101
641000110
651000111
661001000
671001001
681001010
691001011
6A1001100
701001101
711001110
721001111
731010000
741010001
751010010
761010011
771010100
781010101
791010110
7A1010111
801011000
811011001
821011010
831011011
841011100
851011101
861011110
871011111
881100000
891100001
8A1100010
901100011
911100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม