แปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 6 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น

1
1 ฐาน 6 = 1 ฐาน 2

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 6 ไปยังเลขฐาน 2 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 6 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 2 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 6 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 6nผลรวมสะสม
1101 x 601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 60)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 2 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 2ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 201

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 6 แปลงไปยังเลขฐาน 2 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 6 เป็นเลขฐาน 2

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 6 และเลขฐาน 2 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 6เลขฐาน 2
11
210
311
4100
5101
10110
11111
121000
131001
141010
151011
201100
211101
221110
231111
2410000
2510001
3010010
3110011
3210100
3310101
3410110
3510111
4011000
4111001
4211010
4311011
4411100
4511101
5011110
5111111
52100000
53100001
54100010
55100011
100100100
101100101
102100110
103100111
104101000
105101001
110101010
111101011
112101100
113101101
114101110
115101111
120110000
121110001
122110010
123110011
124110100
125110101
130110110
131110111
132111000
133111001
134111010
135111011
140111100
141111101
142111110
143111111
1441000000
1451000001
1501000010
1511000011
1521000100
1531000101
1541000110
1551000111
2001001000
2011001001
2021001010
2031001011
2041001100
2051001101
2101001110
2111001111
2121010000
2131010001
2141010010
2151010011
2201010100
2211010101
2221010110
2231010111
2241011000
2251011001
2301011010
2311011011
2321011100
2331011101
2341011110
2351011111
2401100000
2411100001
2421100010
2431100011
2441100100

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม