แปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 5 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 5 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 5 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 5 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 5 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 5nผลรวมสะสม
1101 x 501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 50)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 5 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 5 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 5 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 5เลขฐาน 4
11
22
33
410
1011
1112
1213
1320
1421
2022
2123
2230
2331
2432
3033
31100
32101
33102
34103
40110
41111
42112
43113
44120
100121
101122
102123
103130
104131
110132
111133
112200
113201
114202
120203
121210
122211
123212
124213
130220
131221
132222
133223
134230
140231
141232
142233
143300
144301
200302
201303
202310
203311
204312
210313
211320
212321
213322
214323
220330
221331
222332
223333
2241000
2301001
2311002
2321003
2331010
2341011
2401012
2411013
2421020
2431021
2441022
3001023
3011030
3021031
3031032
3041033
3101100
3111101
3121102
3131103
3141110
3201111
3211112
3221113
3231120
3241121
3301122
3311123
3321130
3331131
3341132
3401133
3411200
3421201
3431202
3441203
4001210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม