แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 8 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 8 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 8 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 8 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 8nผลรวมสะสม
1101 x 801

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 80)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 8 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 8 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 8เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
713
1020
1121
1222
1323
1430
1531
1632
1733
20100
21101
22102
23103
24110
25111
26112
27113
30120
31121
32122
33123
34130
35131
36132
37133
40200
41201
42202
43203
44210
45211
46212
47213
50220
51221
52222
53223
54230
55231
56232
57233
60300
61301
62302
63303
64310
65311
66312
67313
70320
71321
72322
73323
74330
75331
76332
77333
1001000
1011001
1021002
1031003
1041010
1051011
1061012
1071013
1101020
1111021
1121022
1131023
1141030
1151031
1161032
1171033
1201100
1211101
1221102
1231103
1241110
1251111
1261112
1271113
1301120
1311121
1321122
1331123
1341130
1351131
1361132
1371133
1401200
1411201
1421202
1431203
1441210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม