แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 28

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 8 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 28 ได้เป็น

1
1 ฐาน 8 = 1 ฐาน 28

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 8 ไปยังเลขฐาน 28 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 8 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 28 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 8nผลรวมสะสม
1101 x 801

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 80)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 28

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 28 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 28 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 28ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 2801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 8 แปลงไปยังเลขฐาน 28 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 28

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 8 และเลขฐาน 28 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 8เลขฐาน 28
11
22
33
44
55
66
77
108
119
12A
13B
14C
15D
16E
17F
20G
21H
22I
23J
24K
25L
26M
27N
30O
31P
32Q
33R
3410
3511
3612
3713
4014
4115
4216
4317
4418
4519
461A
471B
501C
511D
521E
531F
541G
551H
561I
571J
601K
611L
621M
631N
641O
651P
661Q
671R
7020
7121
7222
7323
7424
7525
7626
7727
10028
10129
1022A
1032B
1042C
1052D
1062E
1072F
1102G
1112H
1122I
1132J
1142K
1152L
1162M
1172N
1202O
1212P
1222Q
1232R
12430
12531
12632
12733
13034
13135
13236
13337
13438
13539
1363A
1373B
1403C
1413D
1423E
1433F
1443G

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม