แปลงเลขฐาน 23 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 23 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น

1
1 ฐาน 23 = 1 ฐาน 8

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 23 ไปยังเลขฐาน 8 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 23 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 8 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 23 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 23nผลรวมสะสม
1101 x 2301

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 230)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 8 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 8 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 8ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 801

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 23 แปลงไปยังเลขฐาน 8 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 23 เป็นเลขฐาน 8

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 23 และเลขฐาน 8 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 23เลขฐาน 8
11
22
33
44
55
66
77
810
911
A12
B13
C14
D15
E16
F17
G20
H21
I22
J23
K24
L25
M26
1027
1130
1231
1332
1433
1534
1635
1736
1837
1940
1A41
1B42
1C43
1D44
1E45
1F46
1G47
1H50
1I51
1J52
1K53
1L54
1M55
2056
2157
2260
2361
2462
2563
2664
2765
2866
2967
2A70
2B71
2C72
2D73
2E74
2F75
2G76
2H77
2I100
2J101
2K102
2L103
2M104
30105
31106
32107
33110
34111
35112
36113
37114
38115
39116
3A117
3B120
3C121
3D122
3E123
3F124
3G125
3H126
3I127
3J130
3K131
3L132
3M133
40134
41135
42136
43137
44140
45141
46142
47143
48144

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม